loading

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Rudman d.o.o.

Sjedište tvrtke: Ivana Fistrovića 3, Sisak

Članovi uprave:

Poslovne banke i žiroračuni: Raiffeisen bank d.d. Zagreb, 2484008-1100198141

Matični broj: 1534122

OIB: 95835857984

 

 

————————————————-

 

 

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Rudman Commerce d.o.o.

Sjedište tvrtke: Ljudevita Šestića 7, Karlovac

Članovi uprave:

Poslovne banke i žiroračuni: Raiffeisen bank d.d. Zagreb, 2484008-1101317070

Matični broj: 3485803

OIB: 77304606814

 

 

 Idite na vrh